Vakgebieden

Talent + Ontwikkeling

Organisatie- en talentontwikkeling als structureel onderdeel van de bedrijfsvoering is volgens ons onmisbaar in elk succesvol bedrijf. Zeker als er uitdagende doelstellingen behaald dienen te worden. Wij helpen onze klanten bij de realisatie hiervan. Wij koppelen talentmanagement aan de doelstellingen van onze klanten en aan bestaande HR-processen en instrumenten.  

Als Talent + Ontwikkeling regisseur werk je vaak bij klanten van onze andere Business Units, zoals Personeel + Organisatie of Verzuim + Arbo, waar dpo2 collega’s tijdens hun werk gesignaleerd hebben dat er onderliggende thema’s spelen. Vraagstukken bijvoorbeeld op gebied van hoog verloop, noodzaak tot ontwikkeling van leidinggevenden, inrichting van moderne, motiverende en toekomstgerichte gesprekscyclus. Samen maken we dan een maatwerk aanpak om talentmanagement echt te verankeren in de organisatie.  

We maken daarbij gebruik van bijvoorbeeld diverse assessment tools en toonaangevende HR-technologie. Binnen dpo2 zelf vult ook iedere collega een management drives assessment in en bespreekt die na met een gecertificeerde collega. Middels de app delen alle collega’s hun eigen profiel, als een soort gebruiksaanwijzing, met elkaar. Met die openheid en transparantie, ontwikkelen we ook onze eigen talenten.

 Is dit jouw vakgebied? Bekijk dan hier de vacatures voor de Business Unit Talent + Ontwikkeling, voor meer info over de specifieke functies.

Jeroen Peeters
Jeroen Peeters - Managing Partner:

"Een Talent + Ontwikkeling regisseur heeft om te beginnen ook een goede allround kennis van HR-bedrijfsvoering. Vaak beginnen de T+O vraagstukken namelijk op het niveau van richting en inrichting van een organisatie. Talent + Ontwikkeling staat immers niet op zichzelf, maar is altijd integraal onderdeel van het gehele strategische bedrijfs- en HR-beleid. Je komt in aanraking met vragen als “hoe beïnvloeden sturing en controle processen de identiteit van een organisatie” en “we zijn gegroeid als organisatie en welke stijl van leidinggeven past hier het beste bij”. Maar je hebt ook ervaring met deel vraagstukken op het gebied van dialoog (systemen), performance management en inrichting en uitvoering van development & successievraagstukken. We streven er altijd naar om ontwikkeling van talent als continu proces in te zetten bij onze klanten."